Faktury powietrza. Anna Płotnicka

W Galerii Białej aktualnie prezentowana jest wystawa prac Anny Płotnickiej “Faktury powietrza”.

Środkami wyrazu artystki są performance, instalacje, fotografia, video, sztuka sieci.

Prace Anny Płotnickiej znajdują się w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Zachęta”, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie i zbiorach prywatnych.

Otwarte Miasto – spacer kuratorski

Organizatorzy X Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO zapraszają na spacer po tegorocznych instalacjach pod przewodnictwem kuratorów.

 

Zbiórka o godzinie 11:00 przed wejściem do Zamku Lubelskiego.

X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO to festiwal sztuki organizowany w Lublinie od 2009 roku przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Ideą festiwalu jest wprowadzenie sztuki w przestrzeń publiczną i zachęcenie przechodniów do komentowania, dyskutowania.

Tematem X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO jest WZAJEMNOŚĆ.

Wzajemność rozumiana jak obopólność, obustronność, odwzajemnienie, ale też empatia, altruizm, wspólnota i solidarność.

Idea zaangażowania przechodniów w sztukę przy tej edycji sprawdza się doskonale, a to za sprawą realizacji “Balans” Moniki i Tomasza Bielaków. Praca przedstawia postać mężczyzny stojącego na gzymsie budynku na wysokości kilku metrów nad chodnikiem. Odnosi się do próby utrzymania równowagi, do nieustannego wahania się, bycia „pomiędzy”, na krawędzi. Realizacja jest na tyle realistyczna, że Policja i Straż Pożarna otrzymały kilkanaście zgłoszeń o człowieku stojącym na krawędzi. Zaangażowanie przechodniów wpisuje się więc w ideę festiwalu i tegoroczny motyw.

Szczegółowe informacje na temat realizacji i ich lokalizacje znajdują się na stronie festiwalu (link ponieżej).

 

 

 

 

 

Open City: Wzajemność

Już po raz 10 na lubelskich ulicach i placach zagości Sztuka. Sztuka, która nie boi się krytyki przechodniów i jest otwarta na interakcję z otoczeniem. Hasłem wywoławczym tegorocznej edycji festiwalu Open City jest WZAJEMNOŚĆ. Pieczę nad całością przedsięwzięcia sprawują Anna Nawrot i Mirosław Haponiuk, którzy w czasie wernisażowego spaceru, opowiedzą o wszystkich festiwalowych pracach. Ekspozycja  planowana jest do 5 października 2018 r.